Кафедра

Туризм

       Халықаралық  туризм және меймандостық  университетінің  «Туризм  және қонақжайлылық» кафедрасы 2020-ші жылдың қыркүйегінен бастап қызмет атқаруда. Қазіргі таңда кафедрада Болон декларациясына сәйкес, кредиттік білім беру жүйесіне сәйкес екі кадр дайындау бағытының 5 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярлайды:

  • 6В11101 – Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру
  • 6В11102 – Халықаралық және ішкі туризм
  • 6В11103 – Экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру
  • 6В11104 – Қонақ үй және мейрамхана бизнесі
  • 6В11105 – Туристік дестинациялар менеджменті

Кафедрада осы саласының дамуына үлестерін қосып жатқан, жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамы қызмет атқарады.  Қазіргі кезеңде кафедрада 13 профессорлық-оқытушылар құрамы мен қосалқы қызметкерлер жұмыс атқарады: 1 – профессор, 2 – доцент, 5 – PhD докторы, 1 – ғылым кандидаты, 6 –  ғылым магистрлері сонымен қатар, 2 туризм саласының практик-мамандары.

Кафедрада оқу бағдарламалары бойынша білім алушылардың ілімдерін жетілдіру мақсатында мемлекеттік органдар, бизнес ұйым өкілдерін сонымен қатар, жұмыс берушілерді  оқу-ғылым үрдісіне тарту үнемі қамтамасыз етілуде. Сондай ақ, 2020-2021 оқу жылына әзірленген оқу бағдарламалар қазіргі заманғы экономикалық және басқа да өзгерістерді, жұмыс берушілердің талаптары мен бизнес өкілдерінің ұсыныстары ескеріліп, кәсіптік стандарт жобасында (Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «Атамекен» тарапынан әзірлеген) қойылатын негізгі талаптар енгізіле отырып жасалған.

Бүгінгі күні оқу үшін қарастырылған барлық пәндер тиісті оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген, атап айтқанда кафедра оқытушылары пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеп, дербес жұмыс кестесін анықтап, өндірістік (кәсіби) тәжірибені ұйымдастыру және жүргізу бойынша жұмыстар жүргізуде.

«Қонақ үй және мейрамхана бизнесі»,  «Туристік дестинациялар менеджменті», «Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру», «Халықаралық және ішкі туризм»,  «Экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру»   бағдарламалары бойынша кафедраның оқу бағдарламасын әзірлеу және білім алушыларға дәріс оқуға факультет және университет көлеміндегі оқу-ғылыми іс шаралар аясында мемлекеттік қызметкерлер мен шет елдік және отандық бизнес өкілдері үнемі тартылуда.

2021-2022 оқу жылында 2 курс «Туризм» мамандығы бойынша – 339 студент,  «Қонақ үй және мейрамхана бизнесі» мамандығы бойынша – 172 студент; 1 курс  Туризм» мамандығы бойынша -438 студент,  «Қонақ үй және мейрамхана бизнесі» мамандығы бойынша – 84 студент, жалпы алғанда 1033 студент білім алуда.

Кафедра туралы ақпарат

Бағдарламаның сипаттамалары

Образовательная программа кафедры направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта в системе высшего образования, владеющих основами наук, в области современных инновационных технологий и обладающих компетенциями в профессиональной деятельности, направленной на совершенствование физической культуры и спорта на региональном, республиканском и международном уровнях.

Міндетті пәндер

Теория и методика физического воспитания, Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта, Анатомия и основы спортивной морфологии, Физиологические основы физического воспитания, Методика организации внеучебной работы по физическому воспитанию, История физической культуры, Теория и методика видов борьбы, Методика развития физической силы.

Жеке білімнің траекториясы

подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих комплексными знаниями и необходимыми умениями и навыками, оказывающими влияние на их личностное развитие, а также способных осуществлять профессиональную деятельность, направленную на совершествование сферы физической культуры и спорта, умеющих оказывать услуги в сфере образования и спорта.

Кәсіби тәжірибе

Производственная / педагогическая практика студентов является важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки спортивного педагога: учителя физической культуры, тренера, инструктора по избранному виду спорта и направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, формирование и развитие профессиональных умений и навыков, и изучение опыта работы по физическому воспитанию. Прохождение учебной и профессиональной практики студентов по аккредитуемой ОП соответствует подготовке высококвалифицированных специалистов и проводится в учреждениях, закрепленных за университетом в установленном порядке. Прохождение студентов учебной, педагогической и профессиональной практики является обязательным компонентом обучения по ОП специальности.

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру

Кафедра құрамы

Кафедра туралы

Білім беру бағдарламасы

Туризм

Шифр

6В111

Факультет

Туризм и спорт

Білім деңгейі (бакалавриат)

Жоғарғы білім

Білім түрі

Күндізгі бөлім

Пәндерді таңдау

География, ағылшын тілі

Профиль пәндері

География, ағылшын тілі

Өту ұпайы

Шекті 50 балл және бейіндік пәндер бойынша 5 баллдан кем емес

Оқу ақысы

ҚР азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.

Шетел азаматтары үшін (теңге):

400 000 тг.