Біліктілікті арттыру курстары

Туристік және спорттық дайындық негіздері. Экологиялық туризмді дамыту перспективалары

Курстың мақсаты: қатысушыларды экология және қауіпсіздік қағидаттарын ескере отырып, спорттық дағдыларды пайдалана отырып, экологиялық саяхаттар мен шытырман оқиғаларды орындауға дайындау, курста оқыту нәтижесінде тыңдаушылар дене шынықтыру үшін жеке жаттығу бағдарламаларын әзірлей алады, карталар мен GPS-навигацияны пайдалана отырып, жергілікті жерге бағдарлай алады, қоршаған ортаға теріс әсерді азайта отырып, табиғатта экологиялық жауапты шытырман оқиғаларды жүргізе алады.
Курс әзірлеушілері: Абдикаримова Мадина Нурбулатовна – PhD докторы;
Сәбидолла Ерсайын Дұлатұлы – Туризм мектебінің аға оқытушысы
Сағат көлемі: 72 сағат

Туризмдегі тұрақты даму

Курстың мақсаты: туристік индустрияның тұрақты дамуына жәрдемдесу үшін қажетті білім мен дағдыларды қамтамасыз ете отырып, туризм саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру, курста оқыту нәтижесінде тыңдаушылар туристік жобалар мен бизнесті олардың тұрақтылығы тұрғысынан талдай алатын және әлеуетті тәуекелдер мен артықшылықтарды бағалай алатын, бюджеттеу мен мониторингті қоса алғанда,тұрақты туристік жобаларды әзірлеп, басқара алатын болады, тұрақты туризммен байланысты қолданыстағы стандарттар мен сертификаттау бағдарламаларын түсіну және олармен жұмыс істей білу.
Курс әзірлеуші: Абдикаримова Мадина Нурбулатовна – PhD, Туризм мектебінің директоры
Сағат көлемі: 72 сағат

Гид-экскурсовод дайындаудың негіздері

Курстың мақсаты: тұтынушының сүраныстарына бейімделген қызметтерді әзірлеуге қабілетті, сондай-ақ туристік өнімдерді, экскурсиялық қызметтерді және жеке турларды ұйымдастыру мен ілгерілетуде практикалық дағдылары бар экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.
Курс әзірлеуші: Абишов Нуржан Уринбасарович – PhD докторы, қауымд. профессор м.а.
Сағат көлемі: 72 сағат

Мейрамхана бизнесіндегі жоғары сапалы қызмет көрсету стандарттары. Фуршеттер мен банкеттерді ұйымдастыру

Курстың мақсаты: білім алушының жоғары сапалы қызмет көрсету стандарттарына үйрету, стандартталған қызмет көрсету ережелерін сақтай отырып, мейрамханаларда фуршеттер мен банкеттер ұйымдастыруға қатысушыларды дайындау.
Курс әзірлеушілері: Батырова Назгул Турсынхановна – э.ғ.к., профессор
Сарсенбаев Арман Аскарович – Қонақжайлылық мектебінің аға оқытушысы
Сағат көлемі: 72 сағат

Цифрлық технологияларға шолу

Курстың мақсаты: бағдарламаның мақсаты курс тыңдаушыларында компьютерлік сауаттылық саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру. Біліктілікті арттыру курсын аяқтағаннан кейін тыңдаушылар ресми мемлекеттік ресурстар: сайттар, порталдар арқылы қызмет алу ресми мемлекеттік ресурстар: сайттар, порталдар арқылы қызмет алу, шоттарды төлеу, мәтіндік құжаттарды, кестелер мен презентацияларды құру, Интернет арқылы жұмыс жасау дағдыларына ие болады.
Курс әзірлеуші: Абдрахманов Рустам Бахтиерулы – техн.ғ.к., қауымд. профессор м.а.
Сағат көлемі: 72 сағат

Бағдарламалаудың заманауи технологиялары (Си шарп)

Курстың мақсаты: тыңдаушыларды БҚ архитектурасының негіздерімен, Microsoft. net ® платформасында әзірлеу әдіснамасымен таныстыру. NET платформасының архитектурасы және оның жұмыс принциптері, сондай-ақ С# тілінің синтаксисі мен семантикасы туралы теориялық білім, Microsoft Visual Studio 2010 әзірлеу ортасында C # 2.0 қосымшаларын әзірлеу дағдыларына ие болады.
Курс әзірлеуші: Абдрахманов Рустам Бахтиерулы – техн.ғ.к., қауымд. профессор м.а.
Сағат көлемі: 72 сағат

Жаңартылған білім мазмұны бойынша Қазақстан тарихы оқытудың жетілдіру әдістері

Курстың мақсаты: бағдарламаның мақсаты Қазақстан тарихы пәні бойынша білім алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру жолдарын анықтау болып табылады. Білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру.
Курс әзірлеуші: Сандыбаева Акмарал Даировна – т.ғ.к., қауымд. профессор м.а.
Сағат көлемі: 72 сағат

Тілдерді оқыту әдістемесі

Курстың мақсаты: бағдарламаның мақсаты кәсіби білім мен дағдыларды тереңдету және кеңейту, сондай-ақ осы саладағы заманауи трендтер мен әзірлемелерге сәйкес ақпаратты жаңарту. Осы кәсіби салаға қатысты заманауи технологияларды, құралдар мен әдістерді зерттеу және игеру. Практикалық дағдыларды жетілдіру. Кәсіби даму және өзін-өзі оқыту үшін жеке жауапкершілікті ынталандыру. Курс қатысушыларының алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын кәсіби қызметінде тиімді қолдану қабілетін арттыру.
Курс әзірлеушілері: Файзулла Гулназ Файзуллакызы – филос.ғ.к., қауымд. профессор м.а.;
Акешова Мадина Мурзахановна – PhD докторы, қауымд. профессор м.а.;
Мейрбеков Ақылбек Қайратбекович – PhD докторы, қауымд. профессор
Сағат көлемі: 72 сағат

Дене шынықтыру мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі мен тәжірибесін жетілдіру

Курстың мақсаты: дене шынықтыру және спорт саласындағы кәсіби білім мен дағдыларды тереңдету және кеңейту, сондай-ақ осы саладағы оқытудың жаңа тәсілдерін, дене жаттығу сабақтарын құру түрлерін, жоспарлауды меңгеру. Адам өмірінің әр түрлі кезеңдерінде дене шынықтыруды бағытты қолдану ерекшеліктерін айқындау. Осы кәсіби салаға қатысты заманауи технологияларды, құралдар мен сабақ өткізудің әдістерін зерттеу және игеру. Практикалық дағдыларды жетілдіру. Кәсіби даму және өзін-өзі оқыту үшін жеке жауапкершілікті ынталандыру. Курс қатысушыларының алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын кәсіби қызметінде тиімді қолдану қабілетін арттыру.
Курс әзірлеуші: Есиркепов Жандос Мергенбайұлы – п.ғ.к., қауымд. профессор
Сағат көлемі: 72 сағат