Бейіндік пәндер

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ЖӘНЕ МЕЙМАНДОСТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БЕЙІНДІК ПӘНДЕРІ

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі Білім беру бағдарламалары тобының коды Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Бейіндік пәндер комбинациясы

 

6B115 Спорт В098 Спорт Екі шығармашылық емтихан
6B111 Қызмет көрсету саласы В091 Туризм География + шет тілі
В092 Тынығу Екі шығармашылық емтихан
В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі География + шет тілі