Шығармашылық емтихан ережесі

Шығармашылық емтихандар бойынша кеңес беру кестесін жүктеу
Шығармашылық емтихан қабылдау кестесін жүктеу
Шығармашылық емтихан ережесін жүктеу

«Спорттық туризм», «Спорттық-сауықтыру фитнес» білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Білім беру бағдарламасының тобы:                 B092 – Тынығу

 Білім беру бағдарламасы:                                    6B11106 – Спорттық туризм / 6B11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі

 

 Шығармашылық емтихан қабылдау кестесі

Білім беру бағдарламасының тобы I-шығармашылық емтиханII-шығармашылық емтиханАпелляция күндері
Емтиханның аты, өтілетін күні, уақытыЕмтихан өтілетін жеріЕмтиханның аты, өтілетін күні, уақытыЕмтихан

өтілетін жері

I-шығарма-шылықII-шығарма-шылық
1В092-ТынығуОрындау шеберлігі 05.08.2024 ж.

Сағ. 09:00

Спорттық сауықтыру кешені,

Түркістан каласы, 160 орам, 242 участка

 

1

Ұйымдастыру-қойылым жұмысының негіздері

07.08.2024 ж.

Сағ. 09:00

Түркістан каласы, Рабиға Сұлтан Бегім 14А, Бас ғимарат, 104 ауд.06.08.2024ж.

Сағ. 09:00-13:00

08.08.2024ж.

Сағ. 09:00-13:00

 

Шығармашылық емтихандар бойынша

кеңес беру кестесі

Білім беру бағдарламасының тобыӨтілетін күні, уақытыӨтілетін орны
1В092-Тынығу20.06.2024-02.08.2024

Сағ. 10.00-12.00

Халықаралық туризм және меймандостық университеті, Түркістан қаласы, Рабиға Сұлтан Бегім  14А,

104 кабинет

 

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

B092 – Тынығу білім беру бағдарлама тобы бойынша шығармашылық емтихан бағдарламасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығы негізінде дайындалды.

Шығармашылық емтихандар оқуға түсушілердің бойындағы қабілеттерді және шығармашылық бағыттағы кәсіптерді меңгеруге тұлғалық алғышарттарды анықтауға бағытталған.

Шығармашылық емтихан өткізілетін күндерді үлгі ережеде көрсетілген мерзімге сәйкес университет қабылдау комиссиясы белгілейді және шығармашылық емтихандар дәстүрлі форматта өткізіледі.

 

 1. ЕМТИХАННЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

B092 – Тынығу білім беру бағдарлама тобы бойынша шығармашылық емтиханды қабылдау мақсаты мен міндеттері:

 • талапкерлердің жалпы дене дайындығын тексеру;
 • талапкерлердің спорттық сауықтыру фитнесіне, таңдап алған спорт түрлеріне бейімділігін айқындау;
 • дене шынықтыру мен спортқа бейімі бар талапкерлердін арнайы кабілеттерін тексеріп дарынды жастарды іріктеп алу.

 

 1. ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаты бар, шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсуші адамдар екі шығармашылық емтихан тапсырады.

Шығармашылық емтихан тапсыру үшін оқуға түсушілерден өтініштерді қабылдау Университетте күнтізбелік жылдың 20 маусым мен 4 тамыз аралығында жүзеге асырылады.                  Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 5 тамызы мен 15 тамыз аралығында өткізіледі.

Ұлттық біріңғай тестілеуді тапсырып қойған талапкерлер үшін шығармашылық емтиханға 20 маусым мен 4 тамыз аралығында құжат қабылданып, шығармашылық емтихан күнтізбелік жылғы 5-15 тамыз аралығында өткізіледі.

В092 – Тынығу білім беру бағдарлама тобы бойынша шығармашылық емтихандар тапсыру үшін, қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды өткізу қажет:

1) жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжат (түпнұсқа);

2) көлемі 3 x 4 сантиметр 2 фотосурет;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) ҰБТ сертификаты (ол болған жағдайда).

Шығармашылық емтихан қабылдауға екі күн қалғанда, комиссия талапкерлерге арналған емтиханды өткізу тәртібі мен ережелерін түсіндіру жұмысы тиісті аланда өткізеді.

Емтихан басталар алдында (30 минут бұрын) пәндік комиссия мүшелері жеке тұлғаны растайтын құжаттардың фотосуреті (пропуск) негізінде талапкердің тұлғасын анықтайды.

Талапкердің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы болуы міндетті.

Қабылдау комиссиясы талапкерлердің жеке басын сәйкестендіру рәсімінен кейін шығармашылық емтиханды қабылдауды бастайды.

Шығармашылық емтихан тапсыруға келмеген талапкерлерге ведомостқа «келмеді» деп жазылып балл қойылмайды.

В092-Тынығу білім беру бағдарламасының тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу формасы мен бағдарламасын университет әзірлейді және университеттің қабылдау комиссиясының Төрағасы бекітеді.

Шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін «ХТжМУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлға емтихан өткізу кезеңінде емтихан және апелляция комиссиясын құрады.

Емтихан комиссиясының құрамына аппеляциялық комиссияның мүшелері кірмейді.

Комиссия тақ саннан тұрады және Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен комиссия Төрағасы сайланады. Комиссияның шешімі, егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды болып саналады. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылар санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Емтихан өткізу кезеңінде шығармашылық емтиханға қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті емтихан тапсыратын адамдардың құқықтарын қорғау мақсатында «ХТжМУ» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлға бұйрығымен Төрағасымен қоса алғанда, мүшелердің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссия құрылады.

Аппеляцияға өтінішті аппеляциялық комиссия төрағасының атына шығармашылық емтиханды тапсырушы адам өзі тапсырады, ол шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, аппеляциялық комиссия оны бір күн ішінде қарайды.

Аппеляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Арнаулы немесе шығармашылық емтихан нәтижелерімен келіспеу туралы аппеляция бойынша шешім қатысушы комиссия мүшелері санының көпшілік дауысымен қабылданады. Аппеляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Аппеляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

 

 1. БІРІНШІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ, БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ.

Бірінші шығармашылық емтихан «Орындау шеберлігі» бойынша Халықаралық туризм және меймандостық университетінің оқу-сауықтыру кешенінде тәжірибелік көрсетілім негізінде өтеді. Бұл жерде оқуға түсуші алдын ала өзінің дайындаған әртүрлі стильдегі 2-3 шығармасын орындап көрсетеді. Сонымен қоса олар төмендегі қойылымдарды орындауы керек:

4.1 6B11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі білім беру бағдарламасы бойынша тапсыратын емтихан түрлері.

6B11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі білім беру бағдарламасы бойынша тапсыратын емтихандар төмендегідей жалпы саны 50 балды құрайды.

 1. Акробатикалық жаттығулар (алға аунау, артқа аунау, жауырынға тұру, қолды тіреп баспен тұру, бүйірден қапталға қолды тірей шенбер жасап айналу, көпір жасау); жалпы саны 15 балды құрайды.
 2. 8 саннан кем емес аэробикалық би жаттығулар кешені жалпы саны 15 балды құрайды.
 3. Президенттік сынақ бойынша орындалатын тапсырмалар төмендегі кестедегідей жалпы саны 20 балды құрайды.

 

Көпсайыс жаттығулары

 

Жынысы

 

 

Нормативтік талаптар мен сынақ балдары

 

 
Берілетін балдары2019181716151413121110987650
Белтемірде тартылу (саны) 

Ерлер

 

161514131211109876543210
Арқада жатып кеудесін көтеру (пресс) 1 минутта 

Әйелдер

 

4035302826242220181716151413121110

 

6B11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі білім беру бағдарламасы бойынша І шығармашылық емтиханды бағалау критерийлері

Бірінші шығармашылық емтихан бойынша бағалау көрсеткіштері төмендегідей бағаланады:

«15» балл. Акробатикалық жаттығуларын орындау техникасы өте жоғары. Орындалған би жаттығулар өте жоғары деңгейде, барлық қозғалыстар талапқа сәйкес орындалған. Дене мүшелерінің икемділігі (пластика) және қозғалыс координациясы өте жақсы. Есту, тыңдау, би қозғалысының есте сақтау қабілеті өте жоғары. Орындаушылық тәсілі өте жақсы. Музыкалық қабілеті жоғары. Ырғақ өлшемі қалыптасқан. Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, бас және бет пішін көрсету икемділігі өте жоғары.

«1413» балл.  Акробатикалық жаттығуларын орындау техника заңдылықтары сақталған. Дене мүшелерінің икемділігі (пластика) және қозғалыс орнықты ұстау координациясы жақсы. Есту, тыңдау, би қозғалысының есте сақтау кабілеті жақсы. Орындаушылық тәсілі жақсы. Музыкалық қабілеті және ырғақ өлшемі жақсы. Қол-аяқ қалыптары, денені ұстау, бас және бет пішін көрсету икемділігі жақсы.

«1211» балл.  Акробатикалық жаттығуларын орындау техникасы орташа. Есту, тындау, би қозғалысының есте сақтау қабілеті орташа. Орындаушылық тәсілі орташа. Музыкалық қабілеті және ырғақ өлшемі орташа.

«108» балл. Акробатикалық жаттығуларын орындау кезінде дене мүшелерінін қозғалыстары орташа. Дене мүшелерінің икемділігі (пластика) орташа, кимылы орнықты, дене ұстау кезінде координациясының кемшіліктер бар. Би қозғалысының есте сақтау қабілеті жақсы. Ырғақ өлшемі қалыптасқан. Аяқ және қол қалыптары, денені қою, бас және бет пішін көрсету икемділігі орташа.

«7-5» балл. Акробатикалық жаттығуларын орындау техникасы төмен. Ырғақ өлшемі қалыптасқан. Аяқ және қол қалыптары, денені қою, бас және бет пішін көрсету икемділігі орташа.

«4-1» балл. Акробатикалық жаттығуларын орындау техникасы төмен. Би жаттығуларын төмен деңгейде. Жаттығуларды орындау қабілеті және координациясы жоқ. Дене мүшелерін қолдануы дұрыс емес.

 

4.2 «6B11106 – Спорттық туризм» білім беру бағдарламасы бойынша тапсыратын емтихан түрлері мен бағалау критерийлері.

Президенттік сынақ бойынша орындалатын жаттығулар 3 тапсырмалар бойынша төмендегі кестедегідей жалпы саны 50 балды құрайды.

Көпсайыс жаттығулары

 

Жынысы

 

 

Нормативтік талаптар мен сынақ балдары

 

 
Берілетін балдары201918171615141312111098765
Белтемірде тартылу (саны) 

Ерлер

 

16151413121110987654321
Арқада жатып кеудесін көтеру (пресс) 1 минутта 

Әйелдер

 

40353028262422201817161514131211
 

 

3х10 м қайталап жүгіру

 

Берілетін балдары1514131211109876543210
 

Ерлер

 

8,08,48,68,78,999,29,49,69,81010,210,410,610,811,0
 

Әйелдер

 

9,09,49,69,79,91010,210,410,610,81111,211,411,611,812,0
100 м. Жүгіру /сек/

 

Берілетін балдары1514131211109876543210
Ерлер

 

14,014,214,414,715,015,315,615,816,016,216,416,717,017,317,517,8
Әйелдер

 

16,516,716,917,117,417,718,018,318,619,019,319,620,020,320,520,8

  

 1. ЕКІНШІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН СҰРАҚТАР ТІЗІМІ, БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Екінші «Ұйымдастыру-қойылым жұмысының негіздері» бойынша арнайы емтихан Халықаралық туризм және меймандостық университетінің бас ғимаратында өтеді.

Әңгімелесу кезінде әр талапкер шығармашылық емтихан комиссиясының алдына жеке сұхбаттасу құрады. Жалпы танымдық сұрақтарға жауап беру арқылы өзінің жан-жақты ой-өрісін байқатады. Талапкерлерге қойылатын бағдарлык ауызша сұрақтардың тізімін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы бекітеді.

Әңгімелесу емтиханы бойынша ең жоғары балл саны – 50.

Әнгімелесу бойынша 15 баллдан кем алған немесе емтиханға келмеген талапкерлер емтиханнан өтпеді деп есептеледі.

Әңгімелесуді қайта тапсыруға рұқсат етілмейді, осы бағдарламада реттелмеген кейбір мәселелерді шығармашылық емтихан комиссиясының мүшелері өз беттерінше шешеді.

 

5.1 «6B11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі» білім бағдарламасы бойынша әңгімелесудің бағдарлық сұрақтар жобасы

 1. Спорттық-сауықтыру фитнесі білім беру бағдарламасын неліктен тандадыныз?
 2. Фитнестегі күш қабілеттерін дамыту жолдары?
 3. Фитнестегі күш қабілеттерінің түрлері, көріну деңгейін анықтайтын факторлар, даму деңгейін бағалау, даму әдістемесі?
 4. Фитнестің заманауи түрлеріне анықтама беріңіз?
 5. Фитнестегі жылдамдық-күш қабілеттерінің түрлері, көріну деңгейін анықтайтын факторлар, даму деңгейін бағалау, даму әдістемесі?
 6. Фитнестегі адамның жалпы төзімділігі: анықтамасы, физиологиялық

және биохимиялық механизмдері. Функционалды төзімділік резервтері?

 1. Фитнестегі төзімділікті дамыту әдістері?
 2. Фитнестегі спортшылардың даму деңгейін бағалау?
 3. Фитнес залдарда шұғылдану кезінде жарақаттану жағдайлардың алдын алу? Алғашқы көмек көрсету?
 4. Фитнеспен шұғылданушыларға жаттығу жүктемесі туралы түсінік, оның компоненттері?
 5. Финес залдарында жарыстарды (жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу, Негізгі құжаттар: жарыс ережесі, өтінім)?
 6. Фитнеспен айналысушылардың бәсекелестік қызметті бақылау үшін колданылатын заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану?
 7. Фитнестегі спорттық жаттығу құралдары?
 8. Дене жаттығуларын жіктеу. Олардың оқу- жаттығу жұмысындағы рөлі?
 9. Фитнес сабақтарын ұйымдастырудағы қауіпсіздік техникасы?
 10. Фитнес залдарында шұғылданушылардың тамақтану ерекшеліктері?
 11. Фитнеспен ұғылданушылардың диета калориясының мөлшері және дененің энергия шығындарына сәйкестігі?
 12. Жеке тренинг?
 13. Кардиотренировка әдісі?
 14. Стретчинг сипаттамасы. Дайындық және қорытынды бөлімдегі созылу әдістемесі?
 15. Шейпингтің жалпы сипаттамасы. Шейпинг жаттығуларының сауықтыру фитнес жүйесінен ерекшелігі?
 16. Фитнес диетасындағы тағамдық қоспалардың рөлі?
 17. Фитнес бизнесіндегі маркетинг негіздері және сату бөлімінін функциялары сату бөлімінің қызметін ұйымдастыру?
 18. Топтық фитнес сабақтардағы нұсқаушысының кәсібилігі?
 19. Топтық фитнес бағдарламалары?
 20. Бодибилдинг дегеніміз не?
 21. Фитнесйога дегеніміз не?
 22. Би аэробикасы дегеніміз не?
 23. Акваэробика дегеніміз не?
 24. Пауэрлифтинг дегеніміз не?

 

5.2 «6B11106 – Спорттық туризм» білім бағдарламасы бойынша әңгімелесудің бағдарлық сұрақтар жобасы

 1. Туристік “құрал жабдық” түсінігі.
 2. Туристік маршруттың түрлері және түсінігі.
 3. Тау туризіміндегі арнайы құрал жабдықтар.
 4. Су туризіміндегі арнайы құрал жабдықтар.
 5. Жаяу туризіміндегі арнайы құрал жабдықтар.
 6. Велосипед туризіміндегі арнайы құрал жабдықтар.
 7. Арнайы құрал жабдыққа не жатады?
 8. «Спальный мешок» құрал жабдығын сипаттап беріңіз.
 9. Жорықтардағы төтенше жағдайдағы әрекеттер.
 10. Компас бойынша бағытты анықтау.
 11. Жорыққа арналған жеке жабдықтардың тізімін атаныз.
 12. Сақтандыруды ұйымдастыру үшін қандай құралдарды пайдалануға болады.
 13. Жарақат алушыны тасымалдау әдістері.
 14. Тау туризмінің ерекшелігі.
 15. Таулардың негізгі қауіптері.
 16. Сынық түрлері, сынық кезіндегі алғашқы медициналық көмек.
 17. Ашық сынық кезіндегі алғашқы медициналық көмек.
 18. Жабық сынық кезіндегі алғашқы медициналық көмек?
 19. Альпинизм спортындағы сақтандыру түрлері?
 20. Туризмнің белсенді түрілерінде жарақат алудың негізгі себебі?
 21. Күйік кезіндегі медициналық көмек көрсету.
 22. Қазақстан Республикасындағы туристік аймақтар?
 23. Ұлттық Парктер дегеніміз не?
 24. Қазақстан Республикасындағы Ұлттық қорықтарды ата?
 25. Түркістан облысындағы туристік орындарды ата?
 26. Тау туристік жорығын өткізуге ыңғайлы уақыт?
 27. Туристік жорықтарда тамақтандыруды ұйымдастыру?
 28. Көп күндік туристік жорықтарды ұйымдастыру?
 29. Жорықтарда күн тәртібін құру ережесі?
 30. Спорттық туризмді қалай түсінесің?

Талапкердің интеллектісін, қызығушылығын және бейімділігін анықтау үшін комиссия мүшелері басқа да сұрақтар қоя алады.

Қойылған сұрақтар мен әр талапкердің жауабы хаттамаға енгізіледі. Бұл құжаттың соңына жауаптың қысқаша сипаттамасы және жалпы қорытынды беріледі. Хаттамаға комиссия мүшелері қол қояды.

 

ІІ шығармашылық емтиханды бағалау критерийлері

50-40 ұпай («өте жақсы») – комиссия мүшелерінің барлық сұрақтарына толыққанды, тыңғылықты, нақты дәлел-мысалдармен аргументтеп, жатық әрі сауатты жауап берген талапкерге қойылады.

39-30 ұпай («жақсы») – комиссия мүшелері қойған сұрақтардың басым бөлігіне орташа жауап берген, азғана білімін көрсетіп, сұрақтың мәнін біршама ұғына алатын талапкерге қойылады.

29-15 ұпай («қанағаттанарлық») – комиссия мүшелері қойған сұрақтарға тыңғылықты жауап бере алмаған, сұрақтан ауытқып мәнін атүсті ғана ұғына алатын талапкерге қойылады.

14-0 ұпай («қанағаттанғысыз») – комиссия мүшелері қойған сұрақтарға жауап бере алмаған, таңдаған мамандығы туралы хабарының мүлдем жоқ екендігін аңғартқан, дүниетанымы саяз екендігін көрсеткен талапкерге қойылады.