Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалар тізімі

Білім саласы

 Дайындық бағыты

Білім беру бағдарламаларының тобы

 Білім беру бағдарламасының атауы

6В11 Қызмет көрсету 6В111 Қызмет көрсету саласы В091 Туризм 6B11101 Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру
6B11102 Халықаралық және ішкі туризм
6B11103 Экскурсиялық қызметтер мен жеке турларды ұйымдастыру
6B11105 Туристік дестинациялар менеджменті
В093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 6B11104 Қонақ үй және мейрамхана бизнесі