Сапаны қамтамасыз ету бөлімі

БӨЛІМНІҢ МАҚСАТЫ

Бөлімнің негізгі мақсаты жоғары білім беру саласында білім беру қызметін жүргізу құқығына мемлекеттік лицензияға сәйкес ЖОО білім беру қызметтерін ұсыну сапасын жетілдіру болып табылады.

БӨЛІМНІҢ БАҒЫТЫ

Бөлімнің қызметі 4 негізгі бағытта жүзеге асырылады: институционалдық және бағдарламалық аккредиттеуден (бастапқы және растайтын) өту процесін ұйымдастыру; Университетте сапа менеджменті жүйесін енгізу және жұмысын ұйымдастыру; Университеттің мемлекеттік аттестаттаудан өту процесін ұйымдастыру; білім беру деңгейлері мен нысандары бойынша білім беру қызметіне лицензиялар, сондай-ақ оларға қосымшалар алу бойынша жұмысты ұйымдастыру.

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

 • ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу және аккредиттеу агенттіктеріне берілетін есептер мен оларға қоса берілетін құжаттар топтамасын дайындауды бақылау;
 • Университеттің институционалдық және бағдарламалық аккредиттеуден өту рәсімін ұйымдастырушылық-әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу;
 • аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттар қорын қалыптастыру және жүргізу, осы құжаттармен барлық мүдделі тараптарды қамтамасыз ету;
 • Университетте ISO 21001:2018 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес Сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу жөніндегі қызметті ұйымдастыру және үйлестіру;
 • Университеттің Сапа менеджмент жүйесін ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігіне сыртқы аудиттер жүргізуге дайындау;
 • Сапа менеджмент жүйесінің құжаттамасын әзірлеу, мерзімді жаңарту және өзектендіру;
 • Университетте ҚР ҒЖБМ нормативтік құжаттарының орындалуын зерттеу, жүйелеу және бақылау;
 • Университеттің лицензиялау талаптарын орындауын бақылау;
 • Университеттің мемлекеттік аттестаттаудан өту рәсімін ұйымдастырушылық, әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу;
 • лицензиялау рәсімін ұйымдастырушылық-әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу;
 • ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу және оқыту деңгейлері мен нысандары бойынша білім беру қызметін жүргізуге лицензиялар, сондай-ақ оларға қосымшалар алу үшін ҚР ҒЖБМ уәкілетті органына беру үшін құжаттар топтамасын дайындауды бақылау.

БӨЛІМНІҢ ҚҰРАМЫ

Бөлім басшысы

Ермухамедова Айжан Пернебаевна

Ректорат, № 209 кабинет

ayzhan.ermuhamedova@iuth.edu.kz

Бас маман

Низамутдинова Альфия Султанбаевна

Ректорат, № 209 кабинет

nizamutdinova.a@iuth.edu.kz

Бас маман

Сейткулова Жанар Амалбаевна

Ректорат, № 209 кабинет

zhanar.seitkulova@iuth.edu.kz

Бас маман

Көшербаев Талғат Тұрсынбайұлы

Ректорат, № 209 кабинет

t.kosherbayev@iuth.edu.kz

Бас маман

Халилаев Бакыт Абдисадыкович

Ректорат, № 209 кабинет

bakit.halilaev@iuth.edu.kz