Әскери кафедра

МАҚСАТЫ

Студенттерге әскери білім беру сапасын арттыру, әскери-патриоттық тәрбие беру, оқу-әдістемелік жұмыста оқытушылардың шығармашылық белсенділігін ынталандыру, жетекші ғылыми-әскери және педагогикалық жетістіктер жүйесін әзірлеу.

БАҒЫТЫ

Оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және бақылау, білім беру процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, оқытушылардың, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау, білім беруді жүзеге асырудың жоғары сапасын қамтамасыз ету, студенттер контингентін қалыптастыру, әскери кафедраның профессор-оқытушылар құрамының  педагогикалық және ғылыми біліктілігін арттыру. 

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  • білім беру процесін қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік материалдарды, оқулықтарды және оқу құралдарын дайындау;
  • кафедрадағы пәндердің бірыңғай оқу құжаттамасымен кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру, оқытудың неғұрлым орынды нысандары мен әдістерін пайдалануды көздейтін – – оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу, әдістемелік тәсілдерді ұтымды үйлестіру, заманауи оқу техникасын тиімді пайдалану;
  • оқу сабақтарының деңгейін үздіксіз арттыру, студенттердің практикалық сабақтардағы қызметін жандандыру, қажетті біліктер мен дағдыларды үйретуді қамтамасыз ету, емтихандар өткізу, олардың қорытындыларын талдау;
  • типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізінде ғылымның соңғы жетістіктерін, олардың даму перспективаларын көрсететін, студенттерді жоғары оқу орнына дейінгі даярлаудың өңірлік шарттары мен ерекшеліктерін ескеретін оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, пән аралық және ішкі байланыстарды әзірлеу, мамандардың кәсіптік даярлау машықтары мен дағдыларын практикалық меңгерудің маңыздылығын арттыру.

ӘСКЕРИ КАФЕДРАНЫҢ ҚҰРАМЫ

Әскери кафедра бастығы
Запасағы подполковник

Баимбетов Куаныш Багдатович

Оқу корпусы, № 2 кабинет

kuanish.baimbetov@iuth.edu.kz

Аға оқытушы
Запастағы подполковник

Қуанышбаев Нурбол Абдунабиевич

Оқу корпусы, № 2 кабинет

nurbol.kuanyshbaev@iuth.edu.kz

Маман
Запастағы лейтенант

Әбдібек Ерұлан Ергешұлы

Оқу корпусы, № 2 кабинет

erulan.abdibek@iuth.edu.kz

Маман
Запастағы сержант

Мырзахмет Қуаныш Сұлтанбекұлы

Оқу корпусы, № 2 кабинет

myrzakhmet.quanysh@iuth.edu.kz