Ғылыми жобалар

2023-2025 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру жобалары

Халықаралық туризм және меймандостық университетінде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруымен іске асырылатын ғылыми жобалар.

АР19679687 «Қазақстан туризмін әлемдік деңгейде жақсарту мақсатында саяхатшылардың пікірлері негізінде үлкен деректерді (Big Data) талдау және мәтінді өңдеу.

Жоба атауы: АР19679687 «Қазақстан туризмін әлемдік деңгейде жақсарту мақсатында саяхатшылардың пікірлері негізінде үлкен деректерді (Big Data) талдау және мәтінді өңдеу (Анализ больших данных (Big Data) и обработка текста на основе отзывов путешественников с целью улучшения туризма Казахстана на мировом уровне)».
Ғылыми жоба тақырыбының өзектілігі, біріншіден Қазақстан геосаяси тұрғыдан қолайлы, Орталық Азия мен Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан табиғи-мәдени мұра объектілеріне бай мемлекет болғанымен, елдегі туризм дестинациялары әлі де дамыған елдермен бәсекелесе алатын деңгейге жетпеуі. Екіншіден туризм саласында  Қазақстандағы туризмнің барлық құрамдас бөліктерінің проблемаларын ашып көрсететін, үлкен деректерді талдаушы мамандарының  (Big Data analytic) тапшылығы, туристердің пікірлерін өңдеу қазіргі таңда үлкен деректер (Big Data analytics) талдауын  қажет етеді.
Жоба мақсаты – туризм саласының үш негізгі құрамдас бөліктері болып есептелетін орналастыру орындары (Hotels), азық-түлік пен сусындар (Food and Beverage) және көрікті жерлер (Attractive places) бойынша Қазақстанға саяхаттаған туристердің Tripadvisor платформаcында қалдырған пікірлері мен шолуларына сентимент анализ және статистикалық модельдеу әдістерін қолдану арқылы (text analysis) мәтіндік талдау. Сондай-ақ, Қазақстандағы туризм саласының жағдайын анықтап, туризмнiң даму деңгейiн арттыру үшiн ұсыныстар беру.
Жоба міндеттері: Жобаның ауқымы үш негізгі туристік индустрияның құрамдас бөліктері ретінде орналастыру орындары (Hotels and Hostels), тамақ пен сусындар (Food and Beverage), көрікті орындардың (Attractive places)  бәсекеге қабілеттілігі, және сұраныс мөлшерін анықтау.
Гранттық қаржыландырудың сомасы 69863374.32 тенге: 2023–жылға – 19407850 тенге,  2024 – жылға 25415444,6 тенге, 2025 жылға – 25040079,8 тенге.
Күтілетін нәтижелер

 1. Web of Science базасының Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 35 (отыз бес) процентильден кем емес рецензияланатын ғылыми басылымда 3 (үш) мақала жарияланады;
 2. ҒЖБССҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 4 (төрт) мақала жарияланады.
 3. Зерттеу нәтижелері бойынша 1 (бір) ғылыми монография жарияланады.

Жоба орындаушылары тұралы мәлімет  

Аты-жөні Қызметі
1 Абдикаримова Мадина Нурбулатовна Жоба жетекшісі, жетекші ғылыми қызметкер
2 Кемал Кантаржи жетекші ғылыми қызметкер
3 Абдрасилов Турганбай Курманбаевич жетекші ғылыми қызметкер
4 Мейрбеков Акылбек Кайратбекович жетекші ғылыми қызметкер
5 Мурат Альпер Башаран  аға ғылыми қызметкер
6 Альпер Күршат Уйсал  аға ғылыми қызметкер
7 Абишов Нұржан Орынбасарұлы  аға ғылыми қызметкер
8 Адилова Культай Агытаевна  аға ғылыми қызметкер
9 Әбдіразақов Нұржан  аға ғылыми қызметкер
10 Нахипбекова Сымбат Абдраимқызы  аға ғылыми қызметкер

 

 

 

 

 

AP19678230 «Цифрлық технологияларды пайдалана отырып ағылшын тілін оқытуда туризм мамандарының коммуникативті-танымдық құзыреттілігін арттыру»

Туристік білім беруді және жалпы туризмді дамыту өңірдің дамушы экономикасы мен әлеуметтік саласында туристік кадрлардың ұтқырлығын дамытуға ықпал етеді. Бұл, әсіресе, жергілікті туристік құндылықтарға негізделген (Қожа Ахмет Ясауи кесенесі) Түркістандық кәсіби туристік білім беру жүйесіне қатысты, ол қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы үкіметінің бастамасымен оң нәтижелерге ие. уақыттық және кеңістіктік тұрғыдан прогрессивті өзгерістер. Түркістан қаласы – ең көне қала (осы аймақтағы туризмді дамыту перспективалары осыдан туындайды), сонымен бірге еліміздің ең жас аймағының облыс орталығы. 2020 жылдың қазан айында қаланың жаңа мәртебесінің таныстырылымы өтті . 2018 жылы Түркістан облысын құру туралы тарихи жарлыққа қол қою арқылы Қазақстанның бұрынғы Президенті, Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев қаланы бүкіл түркі әлемінің мәдени-тарихи орталығы ретінде дамытуды тапсырған болатын. Қазіргі уақытта туристік нысандарды салу және жаңадан құру жоспарлары жүзеге асырылуда. Тарихи, экологиялық, мәдени, ойын-сауық және танымдық туризм бағытында барлығы 57 туристік маршрут әзірленген. Осы туристік маршруттардың тиімділігі үшін, біздің ойымызша, Түркістан қаласының туризм саласын қажетті тілдік дайындығы бар жоғары білікті кадрлармен толықтыру маңызды рөл атқарады.

 • туризм саласындағы мамандарды шет тілін оқытудағы қазіргі оқу үдерісіне тән келесі қарама-қайшылықтармен анықталады :
 • серпінді дамып келе жатқан цифрлық және АКТ технологиялары мен осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін туризм саласындағы мамандарға шет тілін оқыту тәжірибесіне енгізудің жеткіліксіз дамуы арасында ;
 • туризм саласында шет тілі білімінің сапасын қамтамасыз ету талаптары мен ағылшын тілін оқытудың коммуникативті және когнитивтік- бағдарлы әдістерін жүзеге асырудың жүйелі дидактикалық, технологиялық және әдістемелік базасының жоқтығы арасында. туризм саласындағы болашақ мамандар.

Осыған байланысты, осы жоба идеясының өзектілігі анықталды – туризм саласындағы шет тілін цифрландыру жүйесін және туризм бакалаврларының коммуникативтік-танымдық құзыреттілігін жетілдіру бойынша зерттеулер кешенін жүргізу. Туристік білімді цифрландыру туризм саласындағы инновациялық кадрларды қалыптастыру процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Жобаның мақсаты

Халықаралық стандарттарға сай келетін жоғары білім берудің білім беру бағдарламасын табысты жүзеге асыру факторы ретінде цифрлық құралдарды пайдалана отырып, ағылшын тілін оқытуда туризм саласы мамандарының коммуникативті және танымдық құзыреттілігін арттырудың тиімді жолдарын ғылыми-педагогикалық және әдістемелік негіздеу .

Жобаны іске асырудың барлық кезеңіне гранттық қаржыландыру көлемі 70 058 964 (жетпіс миллион елу сегіз мың тоғыз жүз алпыс төрт) теңге, 2023 жылға – 19 621 004 (он тоғыз миллион алты жүз жиырма бір мың төрт) теңге, 2024 жылға – 259,5 мың теңге. (жиырма бес миллион бір жүз сексен бес мың екі жүз тоқсан алты) теңге, 2025 жылға – 25 252 664 (жиырма бес миллион екі жүз елу екі мың алты жүз алпыс төрт) теңге. 

Күтілетін нәтижелер

 • индекстелген рецензияланған ғылыми басылымдағы 1 (бір) мақала немесе шолу Scopus дерекқорында кемінде 35 (отыз бес) CiteScore пайызтилінің болуы;
 • сондай-ақ КОКСНВО ұсынған рецензияланған шетелдік және (немесе) отандық басылымдардағы 4 (төрт) мақала және (немесе) шолу;
 • бойынша дәйексөздер индексінде индекстелген және Web of Science деректер базасында импактфактор бойынша 1 (бірінші) немесе 2 (екінші) квартильге енгізілген рецензияланған ғылыми басылымдағы 1 (бір) мақала немесе шолу және (немесе) ) Scopus дерекқорында CiteScore сәйкес процентильдің кемінде 65 (алпыс бес) болуы;
 • немесе 2 (екі) мақала және (немесе) рецензияланған ғылыми жарияланымдардағы Өнер және Гуманитарлық ғылымдар Web of Science дерекқорының дәйексөздер индексі.
 • Халықаралық конференцияларда 3 баяндама;
 • 1 монография «Туризм бакалаврларының коммуникативтік және когнитивтік құзыреттілігін арттыру: теория және практика» (жұмыс атауы);
 • 1 оқулық немесе оқу құралы « Бизнес» Ағылшынша : Туризм сала » (жұмыс атауы);
 • туризм бакалаврлары үшін ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік кешен (электрондық);
 • туризм бакалаврларын оқытатын ағылшын тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курсы;
 • 1 авторлық куәлік.

Жобаны жүзеге асырушылар:

Жоқ. Аты-жони Қызметі
1 Акешова Мадина Жоба жетекші, бас жылқы қызметкер
2 Ризаходжаева Гүлнара бас гылыми қызметкер
3 Шалабаева Лаура жетікші ғылымы қызметкер
4 Нышанова Салтанат жетікші ғылымы қызметкер
5 Азизова Айнұр аға ғылымы қызметкер
6 Раманқұлов Шерзод аға ғылымы қызметкер
7 Нұрмағанбетқызы Нұрдана Ғылыми қызметкер
8 Юсупова Гузал Ғылыми қызметкер

 

2023 жылға жоба нәтижелері

ҚР  ҒЖБССҚК ұсынған Ғылыми​ басылымдар

 1. Ризаходжаева Г.А., Акешова М.М., Нышанова С.Т., Нұрмағанбетқызы Н., «Туризм саласы мамандардың дайарлаудағы туризм рөліндегі» «Дене тәрбиесінің теориялары ер әдебиеті» No2(72) 2023, Алматы, 2023 ж.
 2. Ризаходжаева Г.А., Акешова М.М., Абдуламит И., Мұсабекова Г.З., Әсер және тиімділігі ның ұялы қолданбалар жылы оқыту – 3i – Интеллект, идея, инновация . – No4, 2023. – 251-259-б.
 1. Ризаходжаева Г., Нұрмағанбетқызы Н. // Цифрлық өңдеу процесінің коммуникативтік-когнитивтік аспектілері // Л.Н. атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев. Педагогика сериясы. Психология. – No 3(144)/2023. – бірге. 204-214.
 2. Ризаходжаева Г.А. , Маккамбаева Ф. // Туризм студенттерінің шет тілдерін оқуды скаффолдинг арқылы дамыту перспективалары // Л.Н. атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев. Педагогика сериясы. Психология. – No3(145)/2023 ж. – бірге. 20 8 -21 6 . 

Конференция жинақтардағы мақалалар​

 1. Ризақожаева Г Ташпулатова Ш. Ағылшын тілін үйренудегі цифрлық құралдардың рөлі // «Еуропалық зерттеу материалдары» 4-ші халықаралық ғылыми конференциясының материалдары (2-3 қараша, 2023 ж.), Амстердам, Нидерланды, 2023 ж., 121-127 бет.
 2. Ризахожаева Г.А. , Абубакирова А.Т. // Туризм мамандарының коммуникативтік және когнитивтік құзыреттілігін арттыру бағытында // «Туризм және мәдени мұра» 5-ші халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Мармарис. – 2023. – б. 295-305.

Монографиялар

 1. Ризаходжаева Г. , Акешова М. // Шетел тілін оқытудағы коммуникативтік-танымдық құзыреттілік: туризм мамандарының көзқарасы. – Монография . – 2023, Түркістан . – 210 с .