Сатып алу бөлімі

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  • сатып алу саласында университет саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу;
  • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  • сатып алу процесінде мемлекеттік органдармен, басқа да ұйымдармен және жеке тұлғалармен қарым-қатынаста университет мүдделерін білдіру.

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

  • тиісті қаржы жылына арналған сатып алу жоспарын әзірлеу және бекітуге ұсыну;
  • сатып алуды жүзеге асыру барысында университетпен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау;
  • сатып алу бөлімінің іс қағаздарын жүргізу бойынша құжаттарды жүргізу, сатып алу туралы ҚР заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру.

БӨЛІМІНІҢ ҚҰРАМЫ

Бөлім басшысы

Егембердиева Райхан Нурдиеновна

Ректорат, № 212 кабинет

raihan.egemberdieva@iuth.edu.kz

Бас маман

Аманов Мукагали Аманович

Ректорат, № 212 кабинет

mukhagali.amanov@iuth.edu.kz

Бас маман

Алтынбеков Кудрет Жумагалиевич

Ректорат, № 212 кабинет

altynbekov.k@iuth.edu.kz