Сатып алу бөлімі

БӨЛІМНІҢ МАҚСАТЫ

Сатып алу бөлімнің негізгі мақсаты тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады.

БӨЛІМ БАҒЫТТАРЫ

  • университеттің сатып алу саласындағы саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу;
  • тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру;
  • сатып алу процесінде мемлекеттік органдармен, басқа ұйымдармен және заңды тұлғалармен қарым-қатынаста университеттің мүдделерін білдіру.

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

Бөлімнің негізгі міндеттері: Мемлекеттік сатып алуды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде сатып алуды уақтылы жүргізу және университетті барлық қажетті тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен қамтамасыз ету.

БӨЛІМІНІҢ ҚҰРАМЫ

Бөлім басшысы

Накипова Сауле Балгабаевна

Ректорат, № 10 кабинет

s.nakipova@iuth.edu.kz

Бас маман

Идирисов Алишер Ибрагимович

Ректорат, № 10 кабинет

a.idirisov@iuth.edu.kz