Гуманитарлық мектеп

ГУМАНИТАРЛЫҚ МЕКТЕП

Мектеп миссиясы:

Тарих пен мәдениетке терең бойлау арқылы білім алушылардың рухани-адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыру, ақпараттық қоғамдағы өмірлік іс-әрекеттің алуан түрлеріне толық және тиімді қатысуға дайын бәсекеге қабілетті, құзыретті мамандарды дайындауға көмектесу.

Мектептің негізгі мақсаты:

Заман сұраныстары мен талаптарына сәйкес сапалы білім беретін орта құру.

Мектептің міндеттері:

  • Ғылыми-зерттеу қызметін дамыту (білім беру қызметінде өзінің ғылыми-қолданбалы зерттеу нәтижелерін қолдану);
  • Жетекші жоғары оқу орындарымен және зерттеу орталықтарымен өзара тиімді білім беру және ғылыми байланыстарды нығайту;
  • Жалпы білім беру пәндері шеңберінде білім алушыларға рухани-патриоттық тәрбие беру жүйесін іске асыру үшін жағдай жасау.

Біз туралы:

Мектепте  10 ғылым кандидаты, 2 PhD докторы, 3 аға оқытушы және 1 магистр бар 16 жоғары білікті оқытушы-профессорлар құрамы дәріс береді. Мектептің ғылыми дәрежелік көрсеткіші 75% құрайды.

Мектеп директоры:

Динашева Лазат Сарсенбекқызы – тарих ғылымдарынң кандидаты, қауымдастырылған профессор.

Электронды поштасы: lazat.dinasheva@iuth.edu.kz

Мектеп әдіскері:  Турлыбекова Жазира Құрманаліқызы

Электронды поштасы:  turlybekova.zh@iuth.edu.kz  

Мектеп құрамы

Мектеп туралы