Пошанов Нурсултан Нурбаевич

n.poshanov@iuth.edu.kz
+7 701 494 33 31
Туркестан, Рабига Султан Бегим 14 "Б", Казахстан

Пошанов Нурсултан Нурбаевич

PhD

Өмірбаяны

Пошта: n.poshanov@iuth.edu.kz

Телефон: +7 701 494 33 31

Қала: Түркістан, Рабиға Сұлтан Бегім көшесі 14″ Б”

Білімі:

 • 2003-2007 ж.ж. – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, құқықтану бакалавры.
 • 2007-2009 ж.ж. – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, құқықтану магистрі.
 • 2015-2018 ж.ж. – Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, құқықтану мамандығы бойынша докторантура.

Ғылыми дәрежесі, атағы:

 • PhD

Жарияланымдары:

 1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық бақылаудың маңыздылығы // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми көпшілік журналы. Заң сериясы. – Астана. – 2017. – №3 (46). – 136-138 б.б.. 
 2. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық бақылаудың түрлері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми көпшілік журналы. Заң сериясы. – Астана. – 2017. – №6 (50). – 219-221 б.б.
 3. 3. Concept of environmental control and supervision // «Science and practice: a new level of integration In the modern world» Materials of the 3rd International Conference. ISBN-10:1-941655-48-3 Sheffield, UK. March 5, 2017, p. 9-12.
 4. 4. Environmental control and supervision as a function of public administration // «Modern jurisprudence: Legal thought and enforcement practice» Materials of the 5th International Conference. ISBN 978-1-941655-62-7 Sheffield, UK. November 10, 2017, p. 41-52.
 5. Экологиялық бақылау мен қадағалаудың мемлекеттік басқару функциясы ретінде қалыптасуы // «XXI ғасырдағы ғылым және білім» атты І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция жинағы. ISBN 978–601–301–389–3. –Астана, –2018, 233-236 б.б.
 6. Экологиялық бақылау мен қадағалаудың кейбір мәселелері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми көпшілік журналы. Заң сериясы. – Астана. – 2018. – №2/1 (56). – 110-112 б.б.
 7. Comparative Analysis of Existing Environmental Control in the Republic of Kazakhstan and Foreign Countries // «Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues» (ISSN: 1544-0036) 2018, Volume 21, Issue 1, p. 1-7.
 8. Features of Compensation for Damage Caused to Natural Resources in Kazakhstan // «Journal of Advanced Research in Law and Economics» (ISSN: 2068-696X) 2018, Volume IX, Issue 4(34) р. 1169-1175.
 9. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы өндірістік экологиялық бақылауды жетілдірудің кейбір мәселелері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы. – 2020. – № 2/2 – 88-95 б.б.
 10. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қоғамдық экологиялық бақылауды жетілдірудің кейбір мәселелері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы. – 2020. – № 2/2 – 96-100 б.б.
 11. Мемлекеттік экологиялық бақылауды жетілдірудің ұйымдық құқықтық мәселелері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы. – 2020. – № 5/6 –69-73 б.б.
 12. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың қалыптасу тарихы // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы. – 2020. – № 5/6 –57-62 б.б.
 13. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жетілдірудің кейбір мәселелері // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы. – 2020. – № 5/6 – 63-68 б.б.

Біліктілік арттыру курстары:

 • «Құқықтану» мамандығы бойынша біліктілік арттыру, 2010 ж.
 • «Қашықтықтан оқытудың педагогикалық әдіснамасы, технологиясы мен әдістемесі» тренингтік курсы, 2010 ж.
 • Thomson Reuters Scientific and Scholarly Research, 2013 ж.
 • Thomson Reuters Scientific and Scholarly Research, 2013 ж.
 • Современные тенденции в науке и образовании, 2014 ж.
 • Современные тенденции цифровизfции образования, 2019 г.
 • Азаматтық құқық және қаржылық құқық пәндерін білім беру ұйымдарында оқытудың теориясы мен әдістемесі, 2019 ж.
 • Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, 2019 ж.
 • Рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров в суде и арбитраже, 2019 г.
 • Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов, 2020 г.
 • Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау, 2020 ж.
 • Білім берудің цифрлық трансформациясы: болашаққа бағдар, 2020 ж.
 • Инклюзивті білім беру, 2020 ж.
 • Школа Антикоррупционного комплаенса для преподавателей университетов, 2022 г.

Оқытатын пәндері

Құқық негіздері