Абиев Бахытжан Мырзахметович

abiev.b@iuth.edu.kz
+7 701 494 26 68
2 корпус, №318 кабинет

Абиев Бахытжан Мырзахметович

Аға оқытушысы

 Білімі

 • 1991-1995 ж.ж, М.Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институты

     Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиеті

 • 2013-2015 ж.ж. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

     Мамандығы: Гуманитарлық ғылымдар магистрі

 • 2006-2008 ж.ж. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

     Мамандығы: Мемлекеттік және жергілікті басқару

 Жарияланымдары

 • Scopus, Web of Science базасында 4 ғылыми мақала, отандық және халықаралық басылымдарда 86 тан астам ғылыми мақала, 10 оқу құралы,                1 монография, H-индексі 3       

 Біліктілік арттыру курстары

 • «Русский язык: уровневое обучение», ноябрь 2020 года, г.Алматы, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.
 • «Многоязычие и межкультурная коммуникация: актуальные проблемы транслятологии (перевод) и русистика ХХІ века», март 2018 г., г.Москва, 
 • Российский университет дружбы народов
 • «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау»
 • МКТУ им. А.Ясави (13-18.04.2020)
 • «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» 72 Ұлттық Ұстаз Онлайн Академиясы №106, 2021
 • «Русский язык в синхронии диахронии: проблематика и перспектива» КазНУ им. Аль-Фараби (Сертификат №2019-21-020, 19-23.12.2019)
 • «Актуальные проблемы педагогики и психологии: вызовы ХХІ века» МГУ г.Москва 30.03.2021
 • «Инклюзивті білім беру» МКТУ им. А.Ясави 09-09.10.2020 №00942
 • «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» МКТУ им. А.Ясави 03.-16.01.2019 №02902
 • «Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» МКТУ им. А.Ясави -16.01.2019 №02902
 • «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» МКТУ им. А.Ясави -16.01.2018
 • 2022 жылдың 7 ақпаны мен 19 ақпаны аралығында 72 сағат көлеміндегі «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша біліктілік арттыру курсы. Сертификат №0508, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ.
 • Курс повышения квалификации “On being a scientist”. Академия European Academy of Sciences and Research онлайн курс академии 05.2022,
 • ХІ-12-190293846-20
 • New English Language Learning Technologies through Macmillan tutorials.
 • 05.-15.04.2023. Macmillan Education Seminar
 • «Педагогическая мастерская» Международный университет туризма и
 • гостеприимства. 2023г.

  Оқытатын пәндері

 • Практикалық орыс тілі