Құзыреттілік, коммерцияландыру және іс-шаралар өткізу орталығы

БӨЛІМНІҢ МАҚСАТЫ

  • Қазақстан Республикасының туристік қызметі саласындағы мамандарды даярлаудың, қайта даярлаудың, олардың біліктілігін арттырудың бірыңғай жүйесін құру;
  • Қазақстан Республикасының туристік қызметі саласындағы жүйені жетілдіруге және жаңғыртуға бағытталған нарық қажеттілігі негізінде жаңа білім беру бағдарламалары мен оқытудың инновациялық нысандарын әзірлеу және енгізу;
  • Қазақстан Республикасының туристік қызметі саласындағы мамандарды оқыту процесіне олардың мамандары мен сарапшыларын тарту арқылы жетекші республикалық және шетелдік білім беру мекемелерімен және ғылыми-зерттеу орталықтарымен ынтымақтастықты дамыту.

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  • университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру;
  • туризм, қызмет көрсету, спорт, білім беру салаларында кадрларды қайта даярлаудың қысқа мерзімді және орта мерзімді курстарын өткізу және консультациялық қызметтер көрсету;
  • мамандардың жаңа құзыреттер алуына бағдарланған, еңбек сапасы мен өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін қайта даярлау, біліктілікті арттыру бағдарламаларын құру;
  • университет іс-шараларының орындалуын жоспарлау және ұйымдастыру.

БӨЛІМНІҢ ҚҰРАМЫ

Бөлім басшысы

Ұлан Жолдықұлұлы

Ректорат, № 04 кабинет

u.zholdykululy@iuth.edu.kz

Бас маман

Шарапов Айдар Ануарович

Ректорат, № 04 кабинет

a.sharapov@iuth.edu.kz

Бас маман

Умербекова Асель Серикбайқызы

Ректорат, № 04 кабинет

a.umirbekova@iuth.edu.kz