Егенбердиев Дилмурод Юлдашбайұлы

d.egenberdiev@iuth.edu.kz
+7 701 567 76 66
Туркестан, Рабига Султан Бегим 14 "Б", Казахстан

Егенбердиев Дилмурод Юлдашбайұлы

Магистр педагогических наук

Биография

Почта: d.egenberdiev@iuth.edu.kz

Телефон: +7 701 567 76 66

Город: г. Туркестан, улица Рабиги Султан Бегим 14 “Б”, Казахстан

Образование:

2013-2017– Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, программист

2017-2019– Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Преподаватель информатики

Научная степень, научное звание:

Магистр педагогических наук

Публикации:

Е.Ы.Бидайбеков, Д.Ю.Егенбердиев. Әл-фарабидің сфералық тригонометриясы және оны ақпараттандыру мәселелері. Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясындағы «БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЗАМАНАУИ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. – Алматы, – 2018. – Б. 108-109. КӨРУ

Е.Ы.Бидайбеков, Б.Ғ. Бостанов,Л.А.Жанбаева, Д.Ю.Егенбердиев. Әл-фарабидің сфералық тригонометриясы geogebra ортасында. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған «МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ МЕН АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМДЕ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМДА» VIII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы, – 2018. – Б. 18-22.

Д.Ю.Егенбердиев, Е.А.Тасполат. Разработка системы обнаружения повреждений автомобиля с использованием сверхточных нейронных сетей. «Актуальные Исследования» Международный научный журнал. -2022.

Курсы повышения квалификации:

IELTS Band 7+ Complete Prep Course

Преподаваемые дисциплины:

Информационные и коммуникационные технологии