Ешімов Берік Хамитұлы

b.eshimov@iuth.edu.kz

Ешімов Берік Хамитұлы

Ұстаз

Өмірбаяны

Пошта

b.eshimov@iuth.edu.kz

Телефон

87785432204

Қала

Түркістан, Рабиға Бегім Сұлтан 14 «Б»

Білім

Бакалавриат: Әл-Фараби атындағы Казақ ұлттық университеті, «Туризм» мамандығы, 2016-2020 ж

Магистратура: Әл-Фараби атындағы Казақ ұлттық университеті, «Туризм», 2020-2022

Ғылыми дәрежесі, атағы:

Ұстаз

Жарияланымдар

1. Ешимов Б.Х., Әбішева З.М., Қазақстан Республикасындағы жастар туризмінің мәселелері // «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Алматы, Қазақстан, 6-8 сәуір 2021 жыл

2. Ешимов Б.Х., Әбішева З.М., Әлемдік нарықтағы жастар туризмінің даму тенденциясы // «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. Алматы, Қазақстан, 6-8 сәуір 2022 жыл

Оқытылатын пәндер

«Туроператорлық және тұрақты қызмет технологиясы мен үйымдастыру», «Халықаралық және ішкі туризм тарихы»