Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі

БӨЛІМНІҢ МАҚСАТЫ

 • университетте Оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімдіжүйесіненгізу, қолдау және жетілдіру;
 • оқу процесін ұйымдастыруда университет саясатын басқару және жүзеге асыру.
 • білім беру қызметімен айналысу үшін берілген мемлекеттік лицензияға сәйкес білім беру бағдарламаларын (бұдан әрі-ББ) іске асыру бойынша университеттің оқу – әдістемелік қызметін ұйымдастыру;
 • оқу процесін ұйымдастыру бойынша құрылымдық бөлімшелерге ұсынымдарды әзірлеуге қатысу және іске асыруға жәрдемдесу;
 • оқу процесінің тиімділігі мен оқыту сапасын арттыру;
 • инновациялық білім беру технологияларын, оқу процесінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін оқытудың заманауи әдістерін енгізу бойынша университеттің факультеттерін, кафедраларын және басқа да құрылымдық бөлімшелерін үйлестіру;

БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

 • ББ-ны білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес жоспарлау және іске асыру;
 • Аталған жұмыс түрлеріне жауап беретін құрылымдық бөлімшелермен (оқу процесінің сапасын бақылау бөлімі, Деканат) бірлесіп ББ, оқу жұмыс жоспарларын, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау бойынша материалдарды әзірлеуді бақылау;
 • Оқу жоспарлары мен оқу процесінің кестелерінің орындалуын бақылау;
 • Оқу жылына арналған академиялық күнтізбені бекітуге ұсыну;
 • Бөлім қызметінің саласына қатысты ректорат өкімдерінің кафедралармен орындалуын және есептіліктің ұсынылуын бақылау;
 • Жұмыс оқу жоспарларының жасалуын және олардың бекітуге ұсынылуын бақылау;
 • Талапкерлерді “Platonus”ААЖ бағдарламасында бұйрық бойынша топтарға орналастыру;
 • Білім алушылардың жеке оқу жоспарларын тіркеу;
 • Оқу бөлімшелерінің жұмысын ішінара және жоспарлы тексеруді бақылау;
 • ББ іске асыруға лицензиялық және аккредиттеу талаптарының орындалуын бақылау;
 • Кафедра кредиттерінің жалпы есебін, ПОҚ-ның жеке жүктемесін жасауды бақылау және бекітуге ұсыну;
 • ПОҚ оқу жүктемесінің және сағаттық төлемнің орындалуын есепке алу және бақылау;
 • Оқу сабақтары мен емтихан сессияларының кестесін жасау;
 • Оқу процесінде аудиториялық қорды пайдалануды жоспарлау;
 • Оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша есептік құжаттарды сақтау және жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастыру;
 • Білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алу және бақылау.

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ БӨЛІМІНІҢ ҚҰРАМЫ

Бөлім басшысы

Жумжаева Гульнара Куралбековна

Оқу ғимараты, № 204 кабинет

zhumzhayeva.g@iuth.edu.kz

Бас маман

Қарашбаева Клара Тилеуовна

Оқу ғимараты, № 204 кабинет

karashbaeva.k@iuth.edu.kz

Бас маман

Бурханбаева Анжир Кайнарбековна

Оқу ғимараты, № 204 кабинет

anzhir.burkhanbayeva@iuth.edu.kz

Бас маман

Мырзахановна Алтын Кулмахановна

Оқу ғимараты, № 204 кабинет

myrzakhanova.a@iuth.edu.kz